Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Oživené tradície bez hraníc"

Zákazka s nízkou hodnotou | 2022ZNH014 | Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01, Čadca
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2022ZNH014 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 05:22:14