CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy kuchyne - kanalizácia

Zákazka s nízkou hodnotou | D1-2022 | Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 031 04, Liptovský Mikuláš
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady 
  PD-E1 rez (po úprave) Súťažné podklady 
  PD-A_B Sprievodná správa (po úprave) Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - D1-2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  PD-C_D Situácia Súťažné podklady 
  PD-E1 rez súčasný Súťažné podklady 
  PD-E1 pôdorys súčasný Súťažné podklady 
  PD-E1 rez navrhovaný Súťažné podklady 
  PD-E1 pôdorys navrhovaný Súťažné podklady 
  PD-E2 Statické posúdenie Súťažné podklady 
  PD-E3 Technická správa TZB Súťažné podklady 
  PD-E3 Zdravotechnika Súťažné podklady 
  PD-E4 Projekt požiarnej bezpečnosti stavby Súťažné podklady 
  0 - Výkaz výmer Súťažné podklady 
  Sprievodná a súhrnná technická správa Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 05:15:15