Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Vypracovanie energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 10:00
09.12.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
MTZ/2022/1 Klinik boxy
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 12:00
09.12.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
01.12.2022 13:25:45