Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou | 3_21 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17592375 | Kód: 3_21

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.05.2021 00:59:00