Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra - opakovaná zákazka

Prieskum trhu pre určenie PHZ | 16/2021 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš
Zverejňovanie dokladov

Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra - opakovaná zákazka

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 23921942 | Kód: 16/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.05.2021 00:09:17