CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30

Zákazka s nízkou hodnotou | 03/2020-E | Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, 027 44, Tvrdošín
Vyhodnocovanie ponúk

CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32143590 | Kód: 03/2020-E

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 07:00:25