Modernizácia vybratých úsekov cesty II/583. Projektová dokumentácia DSP/DRS

Zákazka s nízkou hodnotou | 09 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Modernizácia vybratých úsekov cesty II/583. Projektová dokumentácia DSP/DRS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38254139 | Kód: 09

 Registrácia nového dodávateľa
 

17.09.2019 18:26:48