Stavebné úpravy chodby II NP v budove školského internátu a časti schodiska

Zákazka s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01, Dolný Kubín - Kňažia
Vyhodnocovanie ponúk

Stavebné úpravy chodby II NP v budove školského internátu a časti schodiska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43220292

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 09:09:30