Softvérový balík pre informačné technológie

Zákazka s nízkou hodnotou | 19/2020 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Softvérový balík pre informačné technológie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48125590 | Kód: 19/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

08.12.2021 23:47:25