Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova

Zákazka s nízkou hodnotou | 01/2021 | Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša, 10, 034 50, Ružomberok
Vyhodnocovanie ponúk

Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48596407 | Kód: 01/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:19:28