Ovocie a zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou | I/8-VO-1-8/2021 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Ovocie a zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51505865 | Kód: I/8-VO-1-8/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 10:26:56