Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia, opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou | 12/2020 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia, opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52226103 | Kód: 12/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:39:42