Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou | 12/2020/MH | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01, Dolný Kubín

Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53827026 | Kód: 12/2020/MH

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:47:17