„SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“

Zákazka s nízkou hodnotou | 1/škola/2020 | Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice, SNP 509/116, 039 01, Turčianske Teplice
Vyhodnocovanie ponúk

„SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56568615 | Kód: 1/škola/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:14:20