Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade

Zákazka s nízkou hodnotou | OP4/2018 | Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie realizačného projektu na sanáciu vnútorného hradného brala pod citadelou na Oravskom hrade

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57093542 | Kód: OP4/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 22:30:50