Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice

Zákazka s nízkou hodnotou | 4/2019 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801, Trstená
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57603189 | Kód: 4/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

07.04.2020 19:26:37