Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy

Zákazka s nízkou hodnotou | 10 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65818190 | Kód: 10

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:34:12