Sterilizovaná zelenina, mrazená zelenina, mrazené ovocie, sterilizované ovocie a Rôzny potravinársky tovar pre CSS Prameň Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou | Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Ul. Matúškova 1631, 02601, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Sterilizovaná zelenina, mrazená zelenina, mrazené ovocie, sterilizované ovocie a Rôzny potravinársky tovar pre CSS Prameň Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80235821

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:43:52