Výmena okien na oddeleniach nemocnice

Zákazka s nízkou hodnotou | D/2019 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš
Elektronická aukcia
21.06.2019 10:00 - 21.06.2019 10:30

Výmena okien na oddeleniach nemocnice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87190207 | Kód: D/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

20.06.2019 17:23:21