Výmena okien na oddeleniach nemocnice

Zákazka s nízkou hodnotou | D/2019 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Výmena okien na oddeleniach nemocnice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87190207 | Kód: D/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:02:04