Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – výstavné prvky a zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou | 2022ZNH002 | Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Čadca
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – výstavné prvky a zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87434372 | Kód: 2022ZNH002

 Registrácia nového dodávateľa
 

22.05.2024 04:38:23