Vypracovanie dokumentácie na dobudovanie III. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - Integrované centrum zdravotnej starostlivosti

Zákazka s nízkou hodnotou | OP/3/2019-VO | Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30, 029 01, Námestovo
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie dokumentácie na dobudovanie III. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - Integrované centrum zdravotnej starostlivosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89595074 | Kód: OP/3/2019-VO

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 08:09:20