„Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“

Zákazka s nízkou hodnotou | OP3/2018 | Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

„Reštaurovanie kamenného erbu a kamenných portálov, na budove Thurzovho paláca na Oravskom hrade“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93015816 | Kód: OP3/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:03:18