Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou | 66/2020/SOSCA17nov-25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca, Ul. 17. novembra 2579, 022 01, Čadca
Vyhodnocovanie ponúk

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99884608 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-25

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 08:44:33