Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum „Dejiny Čadce a okolia“ – stavebné a technické úpravy priestorov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28660155 | Kód: 2022ZNH001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2022ZNH001 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2022\03\30
30.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2022ZNH001 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\03\16
16.03.2022
14.04.2024 04:04:23