Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20576097 | Kód: 03/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 03/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\26
26.11.2018
 Návrh RD - 03/2018 Ostatné dokumenty
2018\11\26
26.11.2018
 Čestné vyhlásenie - 03/2018 Ostatné dokumenty
2018\11\26
26.11.2018
 Mliečne výrobky - 03/2018 Ostatné dokumenty
2018\11\26
26.11.2018
26.10.2021 14:06:58