Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Reklamné predmety s potlačou - stanovenie PHZ

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 24653718 | Kód: 0174

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0174 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\31
31.10.2018
26.10.2021 14:51:32