Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vyznačenie nových a obnova existujúcich cykloturistických trás na SR – ČR pohraničí

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27251063 | Kód: 0124

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0124 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\09\24
24.09.2018
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0124 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\09\24
24.09.2018
18.10.2021 13:36:49