Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia hlavného elektrického rozvádzača HR1

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29235633 | Kód: 4-2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Revízna správa Súťažné podklady
2018\10\26
26.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Modernizácia hlavného elektrického rozvádzača HR1 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\18
18.10.2018
 Skutkový stav HR1 Súťažné podklady
2018\10\18
18.10.2018
 Výkaz-výmer Súťažné podklady
2018\10\18
18.10.2018
22.10.2021 12:38:36