Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Lyžiarsky výcvik študentov Gymnázia Antona Bernoláka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36908757 | Kód: LV2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zapis_z_vyhodnotenia_prieskumu_trhu___LV2019 Ostatné dokumenty
2018\11\21
21.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - LV2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\08
08.11.2018
18.10.2021 12:46:51