Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Napájacia nádrž s odplyňovačom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45301614 | Kód: VO12/18

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - VO12/18 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\12\19
19.12.2018
 súťažné podklady- VO12/18 Ostatné dokumenty
2018\12\06
06.12.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - VO12/18 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\12\06
06.12.2018
 Návrh zmluvy- VO12/18 Ostatné dokumenty
2018\12\06
06.12.2018
26.10.2021 20:11:33