Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Prenosný dýchací prístroj

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49986931 | Kód: 3-2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prenosný dýchací prístroj - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\16
16.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prenosný dýchací prístroj - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\11
11.10.2018
 Technická špecifikácia Súťažné podklady
2018\10\11
11.10.2018
22.10.2021 11:20:52