Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Považská galéria umenia v Žiline - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82879007 | Kód: 0155

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0155 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2018\10\26
26.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\17
17.10.2018
21.10.2021 07:10:00