Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Považská galéria umenia v Žiline - Stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97945237 | Kód: 33/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2018\10\17
17.10.2018
 Zapis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 33/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\09\27
27.09.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 33/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\09\24
24.09.2018
18.10.2021 12:40:55