eZakazky - Mesto Zvolen

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
03443-WYP Rekonštrukcia pavilónu A, MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-24 14:00
24.02.2023
14:00
Mesto Zvolen
ID: 31280514 Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2023 – 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-03-03 10:00
03.03.2023
10:00
Mesto Zvolen
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.02.2023 23:37:23