eZakazky - Mesto Zvolen

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
33638-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-12 10:00
12.08.2022
10:00
Mesto Zvolen
ID: 30221582 Rekonštrukcia analógových kamier v meste Zvolen (výmena analógových kamier za digitálne)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-16 13:00
16.08.2022
13:00
Mesto Zvolen
ID: 60302200 Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-30 15:00
30.08.2022
15:00
Mesto Zvolen
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.08.2022 06:38:06