Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 6 Vzor Vyhlásenia o vytvorení skupiny a plná moc Príloha 
  Priloha č. 5 Vzor referencie _ zoznam zákaziek Príloha 
  Príloha č. 4 Čestné prehlásenie uchádzača Príloha 
  Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č. 2 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh Zmluvy o dielo a licenčná zmluva Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 10:16:34