REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 45179-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  PD Imatra II etapa Príloha 
  Príloha č. VII Čestné prehlásenie o aplikácia soc. aspektu Príloha 
  Príloha č. VI Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. IV Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovaní ponuky Príloha 
  Príloha č. III Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže Príloha 
  Príloha č. II Navrh na plnenie kriterii Príloha 
  Príloha č. I Návrh zmluvy o dielo IMATRA Príloha 
  Súťažné podklady - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. I Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 22:36:01