Spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 4 - Navrh zmluvy o dielo Príloha 
  Príloha č. 3 - Opis predmetu zakazky Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie Integrovanej územnej stratég Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Priloha č. 2 Čestne prehlasenie uchadzaca Príloha 
  Príloha č. 1 Zoznam referencií Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:05:35