Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 30/12/2019 | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 227-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Ozn. v procese uverejnenia - TED ( číslo oznámenia v Ú. v EÚ) - 2020/S 002-001810 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

28.02.2020 23:07:21