Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 14353-WYP | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Uzavretie zmluvy

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 14353-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

24.10.2019 04:20:41