MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 32956118 | Kód: VSV_12_2021_RS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava súťažných podkladov a oznámenia zo dna 03.05.2022 - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady
2022\05\03
03.05.2022
 Oprava oznámenia zo dna 21.04.2021 zmena termínu predkladania ponuk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\04\21
21.04.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 04.04.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\04\04
04.04.2022
 Oprava oznámenia zo dna 23.03.2022_zmena termínu predkladania ponuk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\23
23.03.2022
 Oprava oznámenia zo dna 11.03.2022_zmena terminu predkladania ponuk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\11
11.03.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 10.03.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\03\10
10.03.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 09.03.2022 č.2 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\03\09
09.03.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 09.03.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\03\09
09.03.2022
 Prílohy opravy odpovedí zo dna 07.03.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\03\07
07.03.2022
 Oprava odpovedí na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 07.03.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\03\07
07.03.2022
 Prílohy vysvetlenia SP zo dna 03.03.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\03\03
03.03.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.03.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\03\03
03.03.2022
 Oprava oznámenia zo dna 27.02.2022_zmena terminu predkladania ponuk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\02\27
27.02.2022
 Prílohy vysvetlenia SP zo dna 10.02.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\02\10
10.02.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 10.02.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\02\10
10.02.2022
 Oprava oznámenia zo dna 08.02.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\02\08
08.02.2022
 Oprava oznámenia zo dna 01.02.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\02\01
01.02.2022
 Oprava oznámenia zo dna 19.01.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\01\19
19.01.2022
 Príloha č. 4 Vzor návrhu plnenia kritérii_oprava zo dna 17.01.2022 - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady
2022\01\17
17.01.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 17.01.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\01\17
17.01.2022
 Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady
2022\01\13
13.01.2022
 Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 – sprievodný list - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady
2022\01\13
13.01.2022
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 13.01.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2022\01\13
13.01.2022
 Oprava oznámenia o vyhláseni zo dna 28.12.2021- VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\12\28
28.12.2021
 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 28.12.2021 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie
2021\12\28
28.12.2021
 Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 17.12.2021 - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady
2021\12\17
17.12.2021
 Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 17.12.2021 – sprievodný list - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady
2021\12\17
17.12.2021
 Súťažné podklady - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady
2021\12\08
08.12.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\12\08
08.12.2021
26.05.2022 17:10:57