Knihy pre školy/školské knižnice – ZŠ odborné učebne

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 018/ZNH/2022 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Priloha c.4_Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha c.3_Kúpna zmluva č. ....2022ORA-IP „Knižný fond pre školské knižnice ZŠ“ Príloha 
  Príloha č.2_Návrh uchádzača na plnenie kritéria Príloha 
  Príloha c.1_Špecifikácia predmetu zákazkypoložkovitý rozpočet Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 018/ZNH/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:42:22