Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu na stavbu MCT ( mestská cyklistická trasa ) Hušták - Kráľová

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 006/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 21319-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 09:26:18