Výpočtová technika a príslušenstvo

Dynamický nákupný systém | DNS 1/2023 | Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné námestie, 81490, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota platnosti DNS

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 25028-MUT Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení EU vestnik - 2023-OJS142-454286-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - DNS - IKT Súťažné podklady 
  Príloha 3 - JED - DNS - IKT Príloha 
  Príloha 2 - Opis predmetu zákazky DNS - IKT Príloha 
  Príloha 1 - Kúpna zmluva DNS - IKT Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.10.2023 10:48:03