Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 2/2021/VO/Poltár/po | Mesto Poltár, Železničná 489/1, 98701, Poltár
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 2 ZoD Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha - PD komplet Príloha 
  Súťažné podklady - Zadanie komplet Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 2/2021/VO/Poltár/po Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 10:29:55