Potraviny 2024

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej 5302/2, 93101, Šamorín
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Potraviny 2024 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Potraviny 2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 3 KZ - Potraviny 2024 Príloha 
  Príloha č. 3 SP - Potraviny 2024 Príloha 
  Príloha č. 2 SP - Potraviny 2024 Príloha 
  Príloha č. 1 k SP - Potraviny 2024 Príloha 
  Súťažné podklady - Potraviny 2024 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.04.2024 03:29:02