Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 1/2021//VO/GP/po | Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 81285, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 43511-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady príloha č. 2 SLA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1 a A2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady príloha č. 11.1 SLA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady príloha č. 11 SLA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady príloha č. 10 SLA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady príloha č. 5 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady príloha č. 3 Krycí list ponuky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady príloha č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1/2021//VO/GP/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 11:06:46