Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť 2021

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 2/2021/VO/GP/po | Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 81285, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 59527-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 5 SP Príloha 
  Príloha č. 4 SP Príloha 
  Príloha č. 3 SP Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 2 SP návrh zmluvy Príloha 
  Príloha č. 1 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1, A2, A3 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2/2021/VO/GP/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 03:39:03