Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 4 - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha 
  Príloha č. 3- Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha 
  Príloha č. 2 Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha 
  Príloha č. 1- Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Príloha 
  Súťažné podklady - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.06.2024 03:25:53