Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Mesto Senec, Mierové nám. 14/8, 93101, Šamorín
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Príloha 
  Príloha - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Príloha 
  Príloha - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Príloha 
  Súťažné podklady - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľ Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.06.2024 02:23:54