Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kompostáreň Komárno - strojové vybavenie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 15045552 | Kód: 3/2021/VO/po

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o zrušení VO VVO Ostatné dokumenty
2021\11\11
11.11.2021
 Ostatné dokumenty - Oznámenie o zrušení VO Ú.v. Ostatné dokumenty
2021\11\11
11.11.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 3/2021/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\10\25
25.10.2021
 Príloha č. 4 SP Príloha
2021\10\22
22.10.2021
 Príloha č. 3 SP Príloha
2021\10\22
22.10.2021
 Príloha č. 2 SP Príloha
2021\10\22
22.10.2021
 Príloha č. 1 SP Príloha
2021\10\22
22.10.2021
 Príloha k časti B špecifikácia predmetu zákazky Príloha
2021\10\22
22.10.2021
 Súťažné podklady časť B Súťažné podklady
2021\10\22
22.10.2021
 Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady
2021\10\22
22.10.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 3/2021/VO/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\10\22
22.10.2021
22.07.2024 18:55:04